Журналістика даних

Викладачі:

Шевченко Вікторія Едуардівна

Завдання навчальної дисципліни: навчити студентів шукати, аналізувати, систематизувати інформацію, обирати спосіб роботи з даними залежно від мети публікації, оцінювати журналістський матеріал з позиції його відповідності меті та запитам читацької аудиторії.

Професійні навички орієнтовані на реальні потреби до сучасного журналіста та редактора ЗМІ, що має навички журналістської роботи, дизайнера, психолога, рекламіста. Увага при цьому приділяється як освоєнню робочого інструментарію дизайнера (закони композиції, колір, форма, простір, елементи графічного стилю), так і розвитку творчого й концептуального мислення, загальної візуальної культури.

Студент буде знати:

 • новітні технології створення журналістських повідомлень;
 • базові принципи візуалізації даних, принципи побудови візуальної ідентичності;
 • еволюцію медіадизайну в контексті технологічного процесу;
 • основи комунікаційних процесів та візуального мислення;
 • типологію візуальних засобів композиції;
 • історію та культуру візуалізації та інфографіки як презентацію абстрактних чисельних даних, взаємозв'язків та понять;
 • основи журналістських розслідувань
 • світові набутки відображення інформації у журналістиці.

Студент навчиться:

 • збирати, аналізувати та презентувати дані для видавничого проекту;
 • перевіряти факти та дані;
 • обирати потрібний тип порівняння даних
 • формулювати ідею та концепцію майбутнього матеріалу;
 • створювати візуальний видавничий проект, ефективні публікації;
 • інтерпретувати інформацію відповідно до поставленого завдання;
 • застосовувати закони, правила, прийоми дизайну;икористовувати візуальні акценти відповідно до поставленого завдання;
 • створювати візуалізації та інфографіку
 • працювати у програмах створення таймлайнів, карт, схем, статистичної аналітики.
Проекти студентів