Майстер-клас з дизайну реклами

Викладачі:

Вербовий Руслан Миколайович

Шевченко Вікторія Едуардівна

Анотація дисципліни: Навчальний курс «Майстер-клас з дизайну реклами» направлений на освоєння студентами вмінь виготовляти на практиці різні види рекламної продукції (друкованої та онлайнової). Зокрема студенти на заняттях, під керівництвом викладача, створюють рекламні листівки, буклети, постери, каталоги тощо. Окрема увага приділяється виготовленню рекломного продукту для онлайнових медіа, таких як інтераткивні банери та посадкові сторінки. Навчальний курс «Майстер-клас з дизайну реклами» побудований на принципах коучингу та поетапного ускладнення завдань. Необхідні теоретичні відомості (наприклад, з композиції рекламного продукту, колористики, модульних систем, веб-типографіки тощо) подаються викладачем безпосередньо під час виконання практичних завдань з виготовлення окремих видів рекламної продукції. Окрім того, для розуміння студентами тенденцій в дизайні реклами, на заняттях викладач презентує успішні кейси. Мета дисципліни — навчити студентів створювати різні види рекламної продукції для медіа.

Практичні навички, які отримує студент:

  • Створювати різні види друкованої реклами.
  • Створювати різні види онлайнової реклами.
  • Використовувати мультимедійні та інтерактивні елементи в рекламній продукції різних видів.
  • Генерувати нові дизайнерські ідеї для промоції товарів і послуг.
  • Передбачати ефект від дизайну рекламної продукції.
  • Створювати візуальні рекламні образи за словесним описом.

Навчальний курс стимулює розвиток таких особистих якостей студентів як естетична інтуіція, увага до деталей, здатність до створення образу за словесним описом, вміння передбачати результат, абстрактність, асоціативність і гнучкість мислення, креативністиь, здатність до сприйняття просторового співвідношення предметів.

Проекти студентів