Мультимедійний новинний портал

Викладачі:

Ситник Олексій Валерійович

Фомішина Ольга Валеріївна

Шашенко Сергій Анатолійович

Грозна Олена Олегівна

Філоненко Данило Валерійович

Горлач Дмитро Анатолійович

Інформаційні, новинні портали стають сьогодні базовими платформами конвергентних медій, що актуалізує їх вивчення майбутніми фахівцям медіагалузі.

Метою викладання навчальної дисципліни ознайомити студентів із сучасними мультимедійними технологіями у ЗМІ, медіаплатформами, веб-технологіями, трансформаційними процесами, що відбулись у структурі мережевих медій під впливом конвергентних процесів; розкрити роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку новинних порталів; організацією діяльності редакції новинних порталів, оптимізації її роботи, побудови стратегії розвитку; ознайомити із особливостями планування, створення, поширення та промоції медіаконтенту на різних медіаплатформах; дослідити специфічність написання, рерайту та поширення інформації у мультимедійному медіапросторі; виявити переваги і недоліки такої інформаційної платформи як мультимедійний новинний портал.

Проекти студентів