Спеціалізація "Мультимедійний редактор ЗМІ"

Редагування і рерайтинг новинного контенту; Кросмедійне виробництво ЗМІ; бак мінімум

Викладачі:

Грозна Олена Олегівна

Захарченко Артем Петрович

Дисципліна покликана висвітлити основні методики редакторського опрацювання мультимедійного контенту. По завершенні курсу студенти отримають вичерпні знання про створення і редагування різних текстів для онлайн-медіа, що включає як рерайт, так і доповнення новин, написання бекграундів і надання новинам додаткової цінності.

Під час вивчення дисципліни студенти навчаться:

  • обирати з інформаційного потоку новини, неохбідні для висвітлення на певну аудиторію;
  • редагувати і рерайтити новинний контент відповідно до концепції певного медіа;
  • створювати новини на основі на основі мультимедійного контенту тощо.
  • створення новин з клікабельними заголовками, з текстом , відформатованим для легкого сприймання у мережі;
  • формування якісного розширеного бекграунду для новин;
  • формування річ-медіа-контенту для новин.

Комплексний підхід до вивчення цієї дисципліни студентами сприятиме підвищенню їхньої конкурентоспроможності, відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня та професійних компетенціям, адже діяльність сучасного засобу масової інформації – газети, журналу, телевізійного каналу чи інтернет видання – важко уявити без редактора. Поєднуючи в собі творчі та управлінські функції, редактор очолює авторський колектив видання, формує його концепцію, відповідає за позицію на медіаринку та в інформаційному просторі.

Робота редактора мультимедійних видань засобів масової інформації тісно пов’язана з обробкою даних і наданням інформаційних послуг. Фактично, йдеться про інформаційне посередництво з дуже широким набором новітніх медіаінструментів, адже часто доводиться працювати одночасно з кількома проектами з різною цільовою аудиторією, перебудовуючись у створенні контенту для телебачення, друкованих засобів масової інформації й Інтернету. Така багатозадачність професії вимагає високого ступеня підготовки фахівця. Саме тому дисципліна умовно поділяється на 3 змістові модулі. У першому модулі ""Кросмедійне виробництво ЗМІ"" детально розглядаються техніки та технології створення мультимедійного контенту, адміністрування, модерування медій, аудіо і відеомонтаж, компілювання технологій тощо. Другий модуль ""Редакторська підготовка мультимедійного контенту ЗМІ"" покликаний висвітлити основні методики редакторського опрацювання мультимедійного контенту, копірайтинг, рерайтинг, системи автоматизованого опрацювання текстів - визначення семантичного ядра, автоматизована перевірка синтаксису, правопису, унікальності тексту, рівнів складності текстів відповідно цільовому призначенню і аудиторії тощо. Заключний, третій модуль ""Проектування інформаційної системи мультимедійних ЗМІ"" розкриває значення ІА, UI та UX дизайну, архітектоніки ЗМІ, інфографіки, журналістики даних, юзабіліті, та основи SEO і SMM, а також висвітлює принципи складання та розробка стратегій, бізнес-планів тощо. "

Проекти студентів