Віртуальна редакція

Викладачі:

Шевченко Вікторія Едуардівна

Філоненко Данило Валерійович

Вербовий Руслан Миколайович

Курс «Віртуальна редакція» дає можливість студентам отримати і закріпити базові знання та практичні навички роботи у сучасних редакціях нового типу, побудованих на віддаленому доступі та дистанційній взаємодії. Від опанування курсу залежить успішна інтеграція майбутнього фахівця у складний технологічний процес нових медіа. Взаємозв’язок віртуальних і традиційних редакцій актуалізує процес набуття студентом професійної готовності до діяльності у сучасному динамічному світі. Перша частина цього курсу розкриває базові теоретичні аспекти організації роботи віртуальної редакції, другий націлений на набуття і закріплення студентом практичних навичок. Під час курсу студент отримує знання про структуру та різновиди віртуальних редакцій, вивчає особливості організації роботи у віртуальній редакції, отримує навички роботи з технологічним і програмним забезпеченням віртуальної редакції, а також навички роботи з різними каналами комунікації, які застососуються в них.