Контент-маркетинг та SMM

Викладачі:

Вербовий Руслан Миколайович

Навчальний курс «Контент-маркетинг і SMM» направлений на опанування студентами майстерності контент-маркетингу та управління активностями в соціальних медіа. Зокрема, студентами вивчаються цілі та принципи контент-маркетингу, його переваги та ризики, робота з різними соціально-медійними платформами та каналами комунікації. Окрема увага приділяється автоматизації контент-маркетнгу, куруванню, агрегації та синдикації контенту. Також програмою навчального курсу передбачено опанування студентами різних тактик та стратегій контнет-маркетингу на практиці, створення власних кейсів, здвйснення контент-аудиту сайту та контент-аудиту маркетингу компанії загалом. Навчальний курс дає можливість студентам визначати потенціал маркетингу компанії та досягати “quick wins” для швидких результатів своєї професійної діяльності.

Мета дисципліни — навчити студентів привертати увагу та залучати цільову аудиторію до медіапродукту за допомогою створення та поширення пов’язаної з ним актуальної та цінної інформації. Практичні навички, які отримує студент: Здійснювати контент-аудит сайту та маркетингу компанії загалом. Формувати та втілювати у життя контент-стратегію компанії, створювати поетапну програму її впровадження. Використовувати інструменти (зокрема, різноманітні CRM) для автоматизації контент-маркетингу. Створювати “білі книги” (“white papers”) компанії, як дієвий інструмент контент-маркетингу компанії. Здійснювати на практиці контент-маркетингові дослідження та формувати аналітичний звіт на їх основі.

Швидко реагувати на виклики перед маркетингом компанії, усувати “вузькі місця”, формувати імідж лідера у різних сегментах комерційної діяльності, впроваджувати маркетингові інновації. Навчальний курс стимулює розвиток таких особистих якостей студентів як уважність, аналітичність, комунікабельність, стресостійкість, відповідальність та вміння генерувати ідеї.