Мультимедійний контент

Викладачі:

Шевченко Вікторія Едуардівна

Студенти опановують способи роботи (пошук, аналіз, верифікація, інтерпретація, презентація) з контентом (фактами, даними, коментарями) залежно від мети публікації і виду медіа, вчаться оцінювати журналістський матеріал з позиції його відповідності запитам читацької аудиторії, інтерпретувати дані відповідно до поставленого завдання, формувати контент для різних медіа з урахуванням їх особливостей. Дисципліна включає знання видів та особливостей контенту, критеріїв та вимог до нього, можливостей програм пошуку та аналізу даних, технологій створення журналістських повідомлень.

Студенти ознайомляться зіструктурою, специфікою контенту газет, журналів, інтернет-видань, соціальних мереж; вимогами до контенту і можливостями сучасних програмних засобів для створення контенту; засвоять теоретичні та практичні знання та навички з пошуку, аналізу і створення мультимедійного контенту; навчаться обирати спосіб роботи з даними залежно від мети публікації, оцінювати журналістський матеріал з позиції його відповідності запитам читацької аудиторії і виду медіа, виробляти кінцевий медіапродукту і презентувати його аудиторії.