Сторіборди в мультимедійних проектах

Викладачі:

Вербовий Руслан Миколайович

При вивченні дисципліни студенти вчаться представляти сценарії мульти-медійних проектів у вигляді послідовних кадрів. Вивчаються складові сторібордів мультимедійних проектів, принципи їх компонування та публічної репрезен-тації. Приділяється увага визначенню ключових кадрів мультимедійної історії та аналізу сфер застосування сторібордів.

Основний акцент дисципліни на використанні сторібордів у проектуванні користувацьких інтерфейсів мультимедійних проектів. Зокрема, студенти вчаться формувати та використовувати складові вайфрейму (персонаж, потреба, завдання, умови, послідовність), структурувати сюжет мультимедійного проекту, візуалізувати сторіборди. Під керівництвом викладача студенти створюють власний сторіборд до мультимедійного проекту. Дисципліна вельми корисна для реалізації магістерських інноваційних проектів у галузі цифрових медіа.